Thursday, March 28, 2013
IDA 3.4 சதம் உயர்ந்துள்ளது.

01-04-2013 முதல் IDA 74.9 ஆக இருக்கும்.  (71.5 + 3.4)


BSNLEU அங்கீகாரத்தில் இனியும் தொடர்ந்தால் IDAவும் நிறுத்திவைத்துவிடுவார்கள்.

அதனால் வரும் ஏப்ரல் 16ல் நடைபெறும் உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு தேர்தலில் வரிசை எண் 15ல்  NFTE சின்னத்தில் வாக்களிப்பீர்!

No comments:

Post a Comment