Sunday, March 1, 2015

ஏற்றிட்ட பொறுப்பிற்கு ஏற்றப்படி  உழைத்தவரா ? ... YES !
இயக்கம் உயர்ந்திட உழைத்தவரா ?... YES !
அதுவே ... தோழன்...
S .S .கோபாலகிருஷ்ணன் 
உங்கள் உறுதி ...
உங்கள் உழைப்பு ...
நெஞ்சில் நிறுத்தி .பணி ஓய்வில்
வாழ்த்துகிறோம் !வாழ்த்துக்கள் !
No comments:

Post a Comment